Frequently Asked Questions

Verhuur

Welke wetgeving geldt voor een hoogwerker?
Hoogwerkers vallen onder het warenwetbesluit machines en bijlage IV van de machinerichtlijn 2006/42/EG (gevaarlijke werktuigen). Een hoogwerker dient technisch te voldoen aan de Europese norm EN 280.

Moet je de hoogwerker controleren voor gebruik?
Voor aanvang van de werkzaamheden moet de gebruiker de hoogwerker inspecteren en de werking van de hoogwerker controleren. Een schade, gebrek of technische storing? Bel dan: Eurosupply Technische Helpdesk 0168-329331..

Wie mag een hoogwerker bedienen?
Bediening mag alleen door een voldoende opgeleid en deskundig persoon van 18 jaar of ouder die bekend is met de bediening van de hoogwerker. De gebruiker dient de fabriekshandleiding voor gebruik eerst goed te lezen en op te volgen. Niet aanwezig? Bel dan: Eurosupply Technische Helpdesk 0168-329331.

Waar is een werkgever nog meer verantwoordelijk voor?
De werkgever dient volgens de Arbowet art.5 een volledige en betrouwbare RI&E (risico, inventarisatie en evaluatie) te maken van alle risico’s die zijn medewerkers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook het werken met een hoogwerker dient in de RI&E opgenomen te zijn, dus ook de vereiste specifieke deskundigheid moet zijn aangegeven. De werkgever is wettelijk verplicht om de opgestelde RI&E en het bijhorende plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige zoals een arbodienst. De werkgever dient tevens toezicht te houden op de naleving van instructies en voorschriften tijdens het werken met de hoogwerker.

Is het dragen van een veiligheidsharnas verplicht in een hoogwerker?
In de gebruikshandleiding van de hoogwerker is het dragen van een veiligheidsharnas aangegeven. Volgens de arbowet verplichting moet de werkgever dit vastleggen in zijn RI&E of een aanvullende TRA (Taak Risico Analyse) voor de werkzaamheden die de werknemer moet gaan uitvoeren. Bij het gebruik van een veiligheidsharnas moet men de juiste aanlijnpunten gebruiken.

Welke veiligheidsharnas is nodig?
Het advies van Eurosupply is: Voor het verplaatsen van een telescoophoogwerker een veiligheidsharnas met korte positioneerlijn gebruiken. In een schaarhoogwerker is er geen veiligheidsgordel draagplicht! Let op, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden door een medewerker van een klant kan dit anders zijn. Dit dient de werkgever vast te leggen in zijn RI&E en een aanvullende TRA van de uit te voeren werkzaamheden. Er kan ook sprake zijn van een locatievoorschrift met een veiligheidsharnas draagplicht.

Is een controle van het werkterrein nodig?
Verken vooraf altijd het werkgebied en de directe omgeving. Let hierbij o.a. op een voldoende draagkrachtige ondergrond, obstakels, putten, omstanders, hoogspanningskabels ed.

Mag je op de leuning van de werkbak staan?
Nee, men mag niet op de leuning van de werkbak klimmen, geen trap gebruiken en niet buiten de werkbak reiken of gaan hangen.

Mag je uitstappen op hoogte?
Nee, uitstappen op hoogte mag niet volgens EN-280 en de gebruikshandleiding van de hoogwerker. In de EN-280 hoofdstuk 7.1 – Instructieboek / par. 7.1.1.2 – Gebruiksinstructies die details over veilig gebruik moeten geven, bijvoorbeeld: bij punt O staat: verbod op het betreden en verlaten van een opgeheven platform.

Voorbeeld
In de bedieningshandleiding van JLG staat in sectie 1.3 – Bediening / Gevaar voor struikelen en vallen: Wees uiterst voorzichtig bij het betreden en verlaten van het platform. Zorg dat de schaararmen of giek geheel omlaag staan. De werkbakdeur dient tijdens gebruik altijd gesloten te zijn.

Tot welke windkracht of weersverwachting mag je doorwerken?
Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt tot windkracht 6 (13,8 m/s ) of lager, tenzij de fabrikant anders voorschrijft. De maximale windsnelheid die door de fabrikant is aangegeven in de bedieningshandleiding en op de typeplaat. Bijvoorbeeld: JLG hoogwerkers is max. 12,5 m/s). Bij dreigend onweer moeten de werkzaamheden direct gestopt worden.

Mag je de werkbak luchtdicht afschermen?
Nee, door het vergroten van het oppervlak kan de winddruk te groot worden en komt de stabiliteit van de hoogwerker in gevaar en kan deze omvallen.

Mag je gereedschap en/of benodigde materialen meenemen in de werkbak?
Ja, mits hierbij de maximale werkbelasting van de werkbak niet overschreden wordt. Er mag niets buiten de werkbak uitsteken. Speciale voorzieningen aan de werkbak zoals een rek voor bouwmateriaal is niet toegestaan, tenzij het veilig werken met de toegevoegde functie in de gebruikshandleiding wordt beschreven.

Mag je hijsen met de hoogwerker?
Nee, een hoogwerker mag niet gebruikt worden voor hijswerkzaamheden en ook niet als stut, krik of het op hoogte brengen en/of houden van een zwaar voorwerp.

Mag je met een hoogwerker rijden op de openbare weg?
Antwoord Nee, een hoogwerker voldoet niet aan het wegenverkeersreglement. Korte verplaatsingen worden momenteel gedoogd en de bediener moet extra rekening houden met de overige weggebruikers ten aanzien van de zichtbaarheid.

Mag je met de hoogwerker werken op de openbare weg?
Ja, maar als er in het werkgebied andere weggebruikers zoals voetgangers en voertuigen aanwezig zijn, moet men afdoende maatregelen nemen zoals een (weg)afzetting van het werkgebied.

Waar moet ik de hoogwerker parkeren?
Parkeer de hoogwerker op een veilige plek. Druk de noodstopknop in en verwijder de contactsleutel om te voorkomen dat onbevoegden de hoogwerker kunnen bedienen. Voor ophalen van de hoogwerker dient deze op de afgesproken locatie te staan om zoeken door de chauffeur te voorkomen.

Mag je alleen werken in de hoogwerker?
Ja, het toezicht op de hoogwerker en de communicatie vanuit de werkbak naar beneden moet wel goed geregeld zijn. Ingeval van nood zal iemand de nooddaalinrichting vanaf beneden moeten kunnen bedienen.

Mag je de aangegeven maximale werklast overschrijden?
Nee, de maximale werklast zoals aangegeven op de hoogwerker mag men niet overschrijden of overbruggen. De belasting dient men zo gelijkmatig als mogelijk over de werkbak te verdelen.

Hoe moet ik handelen bij een olielekkage?
Stop direct de werkzaamheden en verplaats de hoogwerker niet. Probeer de lekkage op te vangen en zet het vervuild gebied af. Bel Eurosupply Tecnische Helpdesk 0168-329331.

Verkoop

Kan ik ook Leasen bij Eurosupply?
Ja er zijn diverse mogelijkheden, operational lease, finacial lease. Neem contact op met de verkoop afdeling.

Is er ook een mogelijkheid om de machine in een andere kleur te bestellen?
Ja, af fabriek kunt u veelal diverse kleuren bestellen , echter een bestaande machine overspuiten kan ook.

Levert Eurosupply ook gebruikte hoogwerkers?
We hebben een groot aantal occasions te koop, veelal uit eigen verhuurvloot , vraag naar de mogelijkheden bij onze verkoop afdeling.

Kan ik een proefperiode huren voor ik besluit te kopen?
"Try before You Buy "is ons credo , op basis van huur kunt u de diverse machine's testen , na aanschaf is een gedeeltelijke restitutie van deze huurpenningen mogelijk ( vraag naar de mogelijkheden.

ik zoek een speciaal model , levert eurosupply ook "custom Build "machine's?
Eurosupply heeft een naam op het gebied van speciaalbouw machine's schroom niet uw wensen voor te leggen. Ik wil graag eens een expert op bezoek krijgen om samen de mogelijkheden te bespreken. We doen gratis werkopname's en adviseren u kosteloos welke machine het meest geschikt is.

Ik heb een oude machine , kunnen we die ook inruilen?
Ja u kunt altijd een oude machine , ongeacht de staat of leeftijd , bij ons inruilen .

Ik heb een machine nodig voor een lang project , kunnen we ook "Operational Leasen "?
U kunt bij ons terecht ongeacht de lengte van uw project , vraag naar de gunstige tarieven. Hoe lang is de garantie periode en wat zijn de conditie's ? Als importeur hanteren we altijd de garantie perioden die onze fabrikanten ons bieden , in sommige gevallen kunt u deze periode verlengen.

Training 

Which training is required by law?
According to Health Decision Art. 7.17c paragraph 1, users of mobile work equipment such as aerial workingplatform, forklift and telehandler need specific expertise. Sending an employee to any course to gain a piece of paper is not enough for an employer to meet the health and safety responsibilities. For a user, three areas matters in completing specific expertise, namely:

A theoretical part: the dangers when working/using a platform, technology and management, safety and traffic control and operations;

A practical part: like operating the platform;

A specific part: where the brand gained specific knowledge.

What might be the consequences for the employer?

Employees who operate without a specific expertise is a violation of the Occupational Health and Safety Decree. In an accident with personal injury you can receive a large fine of Labour. Negligent employers also run the risk of being prosecuted. In addition, an employer through civil proceedings may obtain a claim of an employee and when it comes to an accident with serious injury, it can run such a claim in the hundreds of thousands of euros. With demonstrable negligence is also expected that insurance will not cover this damage.

Where are the courses given?
Standard the courses are given in Eurosupply`s training center at the Oostelijke Randweg 16 in Moerdijk, but as stated at each course it is also possible at other locations or in-company. On your order confirmation you find the location of the training.

I just do my recertification, is it possible in half a day?
No, we advise you to choose the 1-day training. In five years can change a lot, including in the field of legislation. Maybe some things sound familiar, but it`s just to be sure you are anywhere aware off.

Can I combine my Operator forklift and Platform operator training achieve in one day?
No, this is not possible. For both trainings you should consider a one-day course.

How do I know when the next training will be given?
On our website are no dates available, but you can always contact us to look at the possibilities. Both for individuals and for groups. We think along with you! For requests on a (very) short term you can contact us by telephone at tel: +31 (0) 168 to 329331. Through the mail you can reach the department 'training' on office@eurosupply.net

Are there opportunities for people with dyslexia or who do not fully control the Dutch language?
Yes, for the TÜV and IPAF theory exam it is possible to choose a reading exam. This reading exam is anyone going to read the question to you and repeat where necessary to clarify things. This reading exam is € 35, - extra, exclusive of VAT. At the VCA exam this is also a possibility, but here the reader can only repeat the question and did not clarify!

You have not received the certificate yet?
We can only send your certificate from 10 days after the course. Is it a long time since you've been on a course and you have not received the certificate? Perhaps the payment is still not received by us. As you can read in our conditions we send you only the Certificate as the payment is paid in full.

I lost my certificate, can I request a new one?
Yes, it is possible to apply for a new certificate and/or card. We would like to know wich course you have taken, your name, birth date and for which company you work(ed). Payable we can then apply a new certificate for you.

Waarom heb ik een certificaat nodig om op een hoogwerker of heftruck te werken?
Sommige werkgevers en opdrachtgevers stellen het verplicht dat het personeel kan aantonen een geldig certificaat behaald te hebben voor het veilig werken met een hoogwerker/heftruck. Alleen degene met een certificaat mag het bedieningspaneel besturen bij een hoogwerker. Daarnaast is het ook voor uw eigen veiligheid van belang om te weten hoe u veilig op hoogte kunt werken.

Kan ik een tegemoetkoming krijgen als werkgever voor de scholing van een werknemer?
Ja, naast het feit dat studiekosten voor een werkgever fiscaal aftrekbaar zijn is er een extra mogelijkheid voor werkgevers in de technische installatiebranche. Voor onze opleidingen zijn verschillende regelingen en tegemoetkomingen mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u hier kijken.

Wat als ik een cursus heb gevolgd en per direct het certificaat nodig heb bij een opdrachtgever/klus?
Voor onze hoogwerker en heftruck opleidingen kunnen we u een bewijs geven van deelname. U kunt dit zien als een tijdelijk certificaat waarmee u aan kan tonen dat u de opleiding heeft gevolgd. Alleen bij de Tüv opleidingen kunnen we erbij vermelden of de deelnemer is geslaagd. Bij de SOG/IPAF/VCA examens beslist het examenbureau of de deelnemer is geslaagd.

Parts

Where and how can I download/see manuals?
You can find the parts manuals by the menu on the top of the page, by clicking on Parts. After that you are redirected to our Parts website. In the left menu you click on Manuals, a pop-down menu will appear. You select the brand, than its type and finally the issue which is sorted by Year of Built.

Why can’t I find spare parts on the website?
Once you arrived at the parts website you can find parts by searching in the search field which is located at the right on the top of the page.

Do you sell aftermarket products?
We sell aftermarket products that don’t affect the operation or safety of the machine. Examples are rear light units, filters, batteries and engine-accessories. Products which are important for the operation of the machine and your safety, we only sell original parts.

Which spare parts can you provide?
We provide spare parts for the following manufacturers: NIFTYLIFT, HITACHI, NOSTOLIFT and MULTITEL. On request we can provide spare parts for the following manufacturers: JLG, GENIE, HAULOTTE, AICHI, UPRIGHT en SKYJACK.

What is the delivery time?
We attempt to ship out spare parts within 1 business day. This can only happen when the order is received before 1.00 PM and when the products are in stock. The spare parts you find on our website are normally spare parts we have in stock.

Why is with some spare parts the delivery time so long?
Our suppliers do their best effort to supply us from spare parts. Unfortunately it isn’t always possible. Specially made products, lead times which are overdue and stock items which are bought at once could be reasons why the delivery time is long.

With who and how do you send?
We send our packages and pallets with GLS. Packages within The Netherlands are usually delivered with the next working day. For lead times of other countries you can contact us.

Can we collect at Eurosupply?
When the products are in stock you can usually collect the products within the hour.  

What are the shipping costs?
The shipping costs within The Netherlands are € 11,- (excluding VAT) when the package is below 15 KG.
Packages over 15 KG till 32 KG are € 17,50 (excluding VAT)
Packages with a foreign destination have different pricing, you can contact us for more information.

Do you have express delivery?
We have express delivery for only The Netherlands at the moment. We have different times and different pricing.
Delivery before 9.00 AM (an additional € 40,- excluding VAT)
Delivery before 12.00 PM (an additional € 10,- excluding VAT)
Delivery on Saturday before 9.00 AM (an additional € 40,- excluding VAT)
Delivery on Saturday before 12.00PM (an additional € 10,- excluding VAT)

Service

Hoe vaak moet een hoogwerker gekeurd worden? 
Minimaal één keer per jaar moet een keuring uitgevoerd worden door een onafhankelijke keuringsinstantie. De keuringsticker is geplaatst bij de typeplaat van hoogwerker. Niet gekeurd? Bel dan: Eurosupply Technische Helpdesk 0168-329331.

Wat heb ik nodig voordat mijn hoogwerker gekeurd of geïnspecteerd kan worden? 
U dient de volgende zaken op orde te hebben voordat de machine gekeurd kan worden: CE-document, gebruikershandleiding en hoogwerkerboek met bijbehorende ingebruikname door Notified Body.

Ik heb een hoogwerker zonder documentatie, kan deze ook aangeboden worden ter keuring of inspectie? 
Indien dit een CE machine betreft is dit in de meeste gevallen te regelen middels een ingebruikname keuring. Deze wordt te Eurosupply verricht door een Notified Body die wekelijks aanwezig is. Wel zullen voor de keuring plaats vindt het CE-document, gebruikershandleiding en het hoogwerkerboek besteld of gemaakt moeten worden. Voor meer informatie raden wij u aan om te bellen met de Help-desk 0168-329331.

Kan de hoogwerker ook op locatie zijn onderhoud en inspectie krijgen? 
Indien de locatie het toelaat en enkel het reguliere onderhoud verricht dient te worden is dit meestal wel af te spreken.

Hoe kan ik de accu's in goede conditie houden? 
Voor laden van de accu's altijd controleren of de accuplaten onder 'water' staan, indien dit niet het geval is eerst zorgen dat de platen net onder water staan en dan pas aan de lader zetten. Na elke lading het niveau van het demi-water controleren en indien nodig aanvullen. Als de machine niet gebruikt wordt is het aan te bevelen om de accu's toch met enige regelmaat bij te laden (bijvoorbeeld 1x per week) omdat diep ontladen accu's aan capaciteit inleveren. Mocht u toch problemen ondervinden aan accu's en/of lader bel dan gerust naar de Helpdesk 0168-329331.

Mijn machine doet niets, wat kan ik controleren? 
Zijn alle noodstoppen uitgetrokken? (sommige dien je te draaien voor ontgrendeling) 
Staat het contact aan of op de bovenbediening ingeschakeld? 
Zijn de accu's opgeladen Staat deze nog aan de lader? 
Sommige laders schakelen de bediening uit van de hoogwerker tijdens lading. Heeft hij voldoende diesel in zijn tank? 
Zijn de stempelpoten goed neergezet of verzakt?

Mijn Niftylift is in storing gevallen en werkt niet meer, hoe kom ik naar beneden?
Dit staat in de gebruikershandleiding uitgeschreven die bij de machine aanwezig hoort te zijn. De nooddaal is (in de meeste gevallen) vanuit de benedenbediening dus zorg dat iemand bij de benedenbediening aanwezig is. Uiteraard kunt u ook bellen met de Helpdesk 0168-329331.

Disclaimer.

Wij attenderen u erop dat deze informatie met de grootste zorg is vastgesteld, maar dat Eurosupply geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige onjuistheid. Daarnaast informeren wij u dat deze informatie uitsluitend als vrijblijvende uitleg is bedoeld en mag worden gelezen. In geval van enige onduidelijkheid zullen de wettelijke voorschriften en onze verhuur- en/of verzekeringsvoorwaarden prevaleren tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met u overeen gekomen.

“We were pleasantly surprised with the custom solution that saves us a lot of time. Previously, an inspection took 3 days using aluminum scaffolding, but with the use of this compact machine (which could just get past the the bar to get inside) the time closed was limited to 1 day.”
Robert van den Berge, Klimhal Yellowstone