Bediener Verreiker Tüv

172-Bediener verreiker Tüv1.jpg

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een verreiker om materialen en producten te verplaatsen, stapelen, laden en te lossen.  De opleiding voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor het bedienen van een verreiker met heffunctie en een bedrijfslastmoment van <10 tonmeter in Nederland volgens de Arbowet. Daarnaast voldoet u ook aan de door opdrachtgevers gestelde eisen met betrekking tot training.

De opleiding staat onder toezicht van Tüv Nederland, is VCA erkend en 5 jaar geldig. Het betreft een dagopleiding en bestaat uit een theorie – en praktijkexamen.  

Let op: de cursist moet ik het bezit zijn van een geldig rijbewijs:

Vanaf 01-06-2015 moet de bestuurder van een verreiker over een T-rijbewijs beschikken.

Personen met een B-rijbewijs behaald na 01-06-2015 mogen geen verreiker bersturen. Personen die vóór 01-06-2015 in het bezit waren van een B- of C-rijbewijs mogen wel een verreiker besturen en krijgen het T-rijbewijs bij verlenging bijgeschreven.

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • Wet- en regelgeving Arbo en Milieu
 • Veiligheidseisen aan het ontwerp en de fabricage van verreikers
 • Onderhoud en kering aan verreikers
 • Stabiliteit en lastzwaarte
 • Omgevingsfactoren en relevante risico`s
 • Veiligheidsvoorzieningen op verreikers en veilig gebruik
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Rijden zonder/met lading
 • Laden en lossen
 • Uitslaan en afzetten van lading

Aanmelden

Opleiding:                         Datum:                           Locatie & Tijdstip:
Bediener verreiker Tüv Maandag 13 juli Moerdijk 08:00 uurPraktische Informatie

Duur opleiding
 • 08.30 – 15.30 uur

Locatie
 • Individuele- of groepsinschrijving in Moerdijk.
 • In-Company groepstraining mogelijk

Maximale groepsgrootte
 • 4 personen

Geldigheidsduur
 • 5 jaar

Certificering
 • De opleiding staat onder toezicht van Tüv Nederland en is VCA erkend

Prijzen
 • op aanvraag


Opleiding is inclusief:
 • cursusmateriaal, theorie- en praktijkexamen,certificering, koffie/thee en de lunch.
“De laatste jaren is onze samenwerking geïntensiveerd. Wij kiezen voor de prettige samenwerking en de kwaliteit van het materieel en organisatie. Een bedrijf dat altijd in ontwikkeling is. Zaken doen op basis van vertrouwen zit diep in de wortels van Eurosupply.”
Nick van Zwieteren en Hans van Zwieteren, MSR verhuur uit Ridderkerk