Bediener Verreiker SSVV/SOG

Bediener Verreiker SSVV/SOG

Deze opleiding is bedoeld voor operationele medewerkers die gebruik maken van een verreiker om materialen en producten te verplaatsen, stapelen, laden en te lossen. De nadruk ligt hierbij op het heffen met een verreiker. Onder “heffen” wordt bij de verreiker verstaan: met behulp van een geïnstalleerd vorkenbord heffen van lasten. Conform de SSVV/SOG normen zodat mensen op (petro)chemische bedrijfsterreinen in installaties of werkplaatsen mogen werken.  De opleiding voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor het bedienen van een verreiker met heffunctie en een bedrijfslastmoment van <10 tonmeter in Nederland volgens de Arbowet. 

De opleiding staat onder toezicht van VCA Infra en is 5 jaar geldig. Het betreft een dagopleiding en bestaat uit een theorie – en praktijkexamen.  

Let op: de cursist moet ik het bezit zijn van een geldig rijbewijs en VCA diploma 

Vanaf 01-06-2015 moet de bestuurder van een verreiker over een T-rijbewijs beschikken.

Personen met een B-rijbewijs behaald na 01-06-2015 mogen geen verreiker bersturen. Personen die vóór 01-06-2015 in het bezit waren van een B- of C-rijbewijs mogen wel een verreiker besturen en krijgen het T-rijbewijs bij verlenging bijgeschreven.

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • Algemeen (basisbegrippen)
 • Wetgeving
 • Veiligheid
 • Vaktechniek

Praktijk

 • Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie)
 • Rijden zonder/met lading
 • Laden en lossen
 • Uitslaan en afzetten van lading

Aanmelden

Opleiding:                         Datum:                           Locatie & Tijdstip:
Bediener verreiker Donderdag 22 februari Moerdijk 08:00 uur
Bediener verreiker Donderdag 19 april Moerdijk 08:00 uur

 

Praktische Informatie

Duur opleiding
 • 08.30 – 16.00 uur

Locatie
 • Individuele- of groepsinschrijving in Moerdijk.
 • Maximale groepsgrootte
  • 4 personen

  Geldigheidsduur
  • 5 jaar

  Certificering
  • De opleiding staat onder toezicht van SSVV/SOG.

  Prijzen
  • op aanvraag


  Opleiding is inclusief:
  • cursusmateriaal, SSVV/SOG theorie- en praktijkexamen,certificering, koffie/thee en de lunch.
“We zijn blij verrast met de maatwerkoplossing die ons veel tijd scheelt. Voorheen duurde een inspectie 3 dagen (aluminium steigers). Met het gebruik van deze compacte machine (hij kon precies langs de bar naar binnen) is de bedrijfssluiting tot slechts 1 dag beperkt gebleven.”
Robert van den Berge, Klimhal Yellowstone